MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE

 

Indsamling og anvendelse af personlige oplysninger

Bausch + Lomb Nordic AB en virksomhed under Bausch Health (“Bausch + Lomb”, “vi”, “os” eller “vores”)informerer dig hermed om, at vi på baggrund af dit samtykke indsamler og anvender personlige oplysninger om dig. Det kan for eksempel være navn, e-mailadresse og mobiltelefonnummer (ikke obligatorisk) samt kontaktlinsemærke (ikke obligatorisk). Det gør vi af følgende grunde.

– Hvis du har valgt en optiker, er det for at videregive dine oplysninger til den pågældende optiker, som kan kontakte dig med henblik på opfølgning og for at booke en tid til dig.

– For at give dig en voucher til en gratis prøve på Bausch+Lomb ULTRA® ONE DAY, som skal vises til optikeren.
Hver voucher vil have et unikt nummer og en QR-kode, som gør det muligt for optikeren at registrere voucheren.
Voucheren vil være gyldig i 6 måneder, og Bausch+ Lomb vil kun opbevare eventuelle data vedrørende voucheren i denne periode for at kunne kontakte dig igen vedrørende voucheren i dens gyldighedsperiode (for eksempel med henblik på at sende påmindelser ud).

– For at udsende e-mailmeddelelser fra Bausch + Lomb om vores produkter, tjenester, specialtilbud, konkurrencer eller markedsundersøgelser, produktafprøvninger samt analyser og spørgeundersøgelser. Ovennævnte data vil blive opbevaret i maksimalt 3 år, medmindre du trækker dit samtykke tilbage.

Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage (se også afsnittet “Kontakt os” nedenfor).

Videregivelse af oplysninger

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til ovenstående formål til:

– Den valgte optiker, der kan booke en tid til dig til afprøvning af Bausch+Lomb ULTRA® ONE DAY med anvendelse af den særlige voucher;

– Andre selskaber i Bausch + Lomb-koncernen;

– Serviceudbydere i forbindelse med driften af dette website;

– Offentlige myndigheder, statslige kontrolorganer eller andre retshåndhævende myndigheder samt domstole, i den udstrækning lovgivningen kræver eller tillader det, eller hvis det er nødvendigt på grund af en forpligtende kendelse.

– Andre tredjeparter i forbindelse med omstrukturering af et selskab, salg eller overdragelse af aktiver, fusion eller tvungen afgivelse af kapitalinteresser for Bausch + Lombs vedkommende eller for et eller flere af vores datterselskaber eller associerede selskabers vedkommende.

Ved videregivelse af dine personlige oplysninger til enheder i lande uden for EØS, Storbritannien eller Schweiz, som ikke har et tilsvarende niveau af databeskyttelse, vil vi sørge for kontraktlige garantier i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov. Du kan bruge nedenstående kontaktoplysninger, hvis du ønsker mere information.

Datasikkerhed

Vi træffer relevante tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personlige oplysninger mod hændelig eller ulovlig destruktion eller hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

Dine rettigheder

Med forbehold for begrænsninger som følge af gældende lov har du ret til at anmode os om indsigt i dine personlige oplysninger samt berigtigelse og sletning af oplysningerne og om ophør af dine personlige oplysningers bearbejdning og portabilitet og om, at de ikke bruges til automatisk individuel beslutningstagning. Sådanne anmodninger kan stiles til nedenstående kontakter.

Dataintegritet

Vi træffer rimelige foranstaltninger til at sikre, at de personlige oplysninger, vi indsamler, er relevante til de formål, de skal bruges til, og at de personlige oplysninger er pålidelige til den tilsigtede anvendelse og er nøjagtige, komplette og aktuelle. I nogle tilfælde er vi dog afhængige af, at den enkelte bruger selv opgiver og vedligeholder nøjagtige personlige oplysninger. Du har ansvaret for at sikre, at dine personlige oplysninger er opdaterede og nøjagtige, når du giver dem til os, og når du får værktøjerne til at vedligeholde dine oplysninger.

Opbevaring af personlige oplysninger

Vi vil kun opbevare personlige oplysninger som beskrevet ovenfor og så længe, vi skal gøre det ifølgende gældende lov(e).

Kontakt os

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, eller du har spørgsmål vedrørende denne persondatapolitik eller vores databeskyttelsespraksis, kan du kontakte os på: DPO@bausch.com.

Hvis du har betænkeligheder eller ønsker at klage over anvendelsen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesmedarbejder på: DPO@bausch.com .

Hvis du mener, at din klage ikke er håndteret godt nok, kan du have ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden for databeskyttelse i dit land.