Juridisk erklæring/brugsbetingelser

Dette website (ultraoneday.dk) drives af Bausch & Lomb Nordic AB (“Bausch + Lomb” eller “vi“, “vores” eller “os“). Vi er registrerede i Sverige under virksomhedsnummer 556214-8188 og har vores hovedkontor på Söder Mälarstrand 45, 118 25 Stockholm.

Du accepterer disse betingelser ved at bruge vores website

Disse brugsbetingelser (“brugsbetingelserne“) gælder din anvendelse af dette website. Gennemlæs brugsbetingelserne, før du begynder at bruge websitet. Du må ikke bruge vores website, hvis du ikke kan acceptere brugsbetingelserne.

Brugsbetingelserne omfatter følgende ekstra betingelser, der også gælder for din anvendelse af vores website:

  • Vores persondatapolitik Privacy Policy. Læs mere i afsnittet “Sådan kan vi bruge dine personlige oplysninger”.
  • Vores meddelelse om cookies Cookie Notice, der indeholder information om de cookies, der bruges på vores website. Læs mere i afsnittet om cookies og persondata.

Bausch + Lomb kan sommetider ændre disse betingelser, så du bør jævnligt tjekke betingelserne, da eventuelle ændringer vil træde i kraft, så snart de offentliggøres på websitet.

1. Anvendelse af websitet.

Din adgang til og anvendelse af informationerne på dette website er underlagt følgende brugsbetingelser. Du indvilliger i at handle lovligt til enhver tid i din anvendelse af og adgang til dette website, og at du ikke vil gøre noget, som skader, griber ind i, afbryder adgangen til, forstyrrer eller forringer websitet eller dets funktion, eller som forhindrer andre brugeres anvendelse af websitet.

Dette website og dets indhold skal overholde [dansk] lovgivning. Selvom informationerne på websitet er tilgængelige for brugere uden for [Danmark], er de kun beregnet til at blive brugt af personer bosiddende i [Danmark]. Andre lande kan have love, myndighedskrav og sundhedspraksisser, der er anderledes end dem i [Danmark].

2. Indhold.

Der er intet på dette website, der må opfattes som reklame for eller anmodning om at købe noget produkt eller anvende noget produkt på en bestemt måde, som ikke er tilladt ifølge love og bestemmelser i det land, hvor brugeren befinder sig.

Dette website er beregnet til at give generelle informationer om øjnenes pleje og behandling samt Bausch + Lombs produkter. Det er ikke beregnet til at give lægefaglig rådgivning. Forbrugere og patienter skal altid konsultere en øjenlæge/optiker, læge eller anden kompetent lægefaglig person for at få rådgivning om behandlingen af en bestemt sygdom eller andre specifikke behov.

Du accepterer, at adgang til og anvendelse af dette website og dets indhold foregår på din egen risiko. Bausch + Lomb kan når som helst tilføje, ændre, slette, modificere eller supplere materialerne på dette website efter eget skøn og uden varsel til nogen.

Bausch + Lomb vil gøre en rimelig indsats for at inkludere nøjagtige og opdaterede informationer på dette website, men læs venligst vores persondatapolitik med oplysninger om, hvordan vi indsamler og bruger informationer på websitet. Bausch + Lomb giver ingen tilkendegivelser, garantier eller forsikringer (hverken udtrykkelige eller underforståede) for sådanne informationers nøjagtighed, gyldighed, egnethed til et bestemt formål eller fuldstændighed. Bausch + Lomb fraskriver sig alle garantier, både udtrykkelige og underforståede, i den udstrækning, lovgivningen tillader det. Bausch + Lomb er ikke erstatningspligtig for eventuelle skader eller personskader, der måtte opstå som følge af anvendelse af eller tillid til informationer på dette website, eller fordi du ikke kan få adgang til websitet. Bausch + Lomb, vores associerede selskaber samt enhver part, der er involveret i oprettelse, fremstilling eller levering af dette website, påtager sig intet ansvar og er ikke erstatningsansvarlige for eventuelle skader på dig, din computer eller anden personlig ejendom, herunder, men ikke begrænset til, skader på grund af virusser, som inficerer din computer, dit udstyr eller anden ejendom som følge af din adgang til vores websitet eller download af materialer, data, tekst, billeder, video eller audio eller andre elementer på websitet.

3. Cookies og beskyttelse af personlige oplysninger.

Bausch + Lomb respekterer websitebrugernes ret til beskyttelse af deres personlige oplysninger. Læs vores meddelelse om cookies og vores persondatapolitik, der forklarer brugernes rettigheder og hvorfor, vi indsamler og bruger persondata (blandt andet ved at bruge cookies) på dette website.

4. Tredjeparters websites og links.

Dette website kan indeholde links eller henvisninger til andre websites, der drives af tredjeparter, og som vi ikke har nogen kontrol over. Sådanne links stilles til rådighed udelukkende som en ekstra service. Tilsvarende kan dette website åbnes fra tredjeparters links, som Bausch + Lomb ikke har nogen kontrol over. Bausch + Lomb giver ingen garantier, tilsagn eller tilkendegivelser af nogen slags for så vidt angår nøjagtigheden, gyldigheden, kvaliteten, fuldstændigheden eller egnethed til et bestemt formål af eventuelle informationer på sådanne websites og påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter af nogen slags, der måtte opstå på grund af sådanne informationer. Er eksterne websites inkluderet, er det ikke ensbetydende med Bausch + Lombs godkendelse eller anbefaling, og Bausch + Lomb giver ingen tilkendegivelser eller garantier for indholdet i sådanne eksterne websites.

5. Ophavsret.

Alle varemærkenavne, tegn, slogans, logoer, servicemærker og varemærker, uanset om de forekommer i kursiv eller fed skrift og/eller stor skrift med eller uden varemærkesymboler, tilhører eller er licenserede til Bausch + Lomb eller dets associerede selskaber og er beskyttede mod reproduktion, efterligning, udtynding eller forvekslende eller vildledende brug ifølge nationale og internationale ophavsretlige love.

Enhver uautoriseret anvendelse af indhold, varemærker eller materialer kan være brud på ophavsretlig lov, varemærkebeskyttelsen, uretfærdig konkurrence, falsk reklame, lov om persondatabeskyttelse og/eller andre love og/eller internationale love og kan være en krænkelse af Bausch + Lombs eller dets associerede selskabers rettigheder. En sådan uautoriseret anvendelse kan medføre, at du hæfter personligt, potentielt under strafferetligt ansvar. Dette gælder alt indhold på websitet, der er forbundet med ophavsret og er beskyttet som et samlet værk. Bemærk, at Bausch + Lomb håndhæver sin ophavsret aktivt og offensivt i den udstrækning, loven tillader det.

Gengivelse af billeder og andet materiale med ophavsret: Som det er tilfældet med ethvert billede, har man ikke ubegrænset ret til at bruge et digitalt billede, selvom man er i besiddelse af det. Et billedes ophavsret ejes normalt af fotografen, og kun indehaveren af ophavsretten eller indehaverens juridiske repræsentant kan give tilladelse til at kopiere eller distribuere billedet eller vise det offentligt.

Det er ulovligt at gengive fotografier, der er taget af en fotograf, eller andet ophavsretligt beskyttet materiale uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.

Anvendelse af informationerne på dette website. Ophavsretten til billeder og andet materiale på dette website ejes af Bausch + Lomb eller den enkelte fotograf, som har givet tilladelse til anvendelse af billederne på websitet.

Anvendelse af andre billeder og informationer: Andre billeder og informationer kan downloades, genoptrykkes og gengives til ikke-kommercielle private formål. Andre billeder og informationer må ikke manipuleres eller ændres uden udtrykkelig tilladelse fra Bausch + Lomb eller fotografen.

Dette website kan indeholde intellektuel ejendom, der ejes af tredjepart, som kan være, men ikke er begrænset til, reklame- og forretningspartnere, licensgivere, licensindehavere, sponsorer og annoncører. Tredjeparters produktnavne/varemærkenavne er varemærker tilhørende de respektive ejere.

Indholdet af dette website må kun kopieres til ikke-kommerciel, individuel reference med alle meddelelser om ophavsret eller anden ejendomsret bibeholdt. Derefter må det ikke viderekopieres, gengives eller på anden vis distribueres videre. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt som nævnt ovenfor, må du ikke kopiere, vise, downloade, distribuere, ændre, gengive, genoptrykke eller genoverføre nogen informationer, tekster eller dokumenter fra dette website eller nogen del af det på noget elektronisk medie eller som papirversion eller skabe udledte værker på baggrund af det uden Bausch + Lombs udtrykkelige skriftlige tilladelse.

6. Gældende lov.

Disse brugsbetingelser og din anvendelse af websitet er underlagt og vil blive fortolket efter [Danmarks] love. [Dansk] domstol har enekompetence ved eventuelle tvister, der måtte opstå i forbindelse med dette website. Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser vurderes at være ulovlig, ugyldig eller af en hvilken som helst grund umulig at håndhæve, vil den pågældende bestemmelse blive anset for at være ugyldig, men vil ikke påvirke de øvrige bestemmelsers gyldighed og retskraft.