MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE

 

Indsamling og anvendelse af personlige oplysninger

Bausch + Lomb Nordic AB, e.g. for UK, Bausch & Lomb U.K. Limited], er en virksomhed under Bausch Health (“Bausch + Lomb”, “vi”, “os” eller “vores”), informerer dig hermed om, at vi på baggrund af dit samtykke indsamler og anvender personlige oplysninger om dig. Det kan for eksempel være navn, e-mailadresse, praksisnavn og kontonummer. Det gør vi af følgende grunde:

  • For at du kan komme i kontakt med Bausch+Lombs kundeservice og bestille tilpasningssæt eller andre materialer.
  • For at udsende e-mailmeddelelser fra Bausch + Lomb om vores produkter, tjenester, specialtilbud, konkurrencer eller markedsundersøgelser, produktafprøvninger samt analyser og spørgeundersøgelser. Ovennævnte data vil blive opbevaret i maksimalt 3 år, medmindre du trækker dit samtykke tilbage.

Vi bearbejder muligvis dine personlige oplysninger for at kunne opfylde skattemæssige og regnskabsmæssige forpligtelser og andre juridiske forpligtelser i forbindelse med kommercielle transaktioner. Desuden bearbejder vi dine personlige oplysninger, når lovgivning kræver det, eller vi er tvunget til det som følge af en retskendelse eller anden bindende beslutning.

Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage (se også afsnittet “Kontakt os” nedenfor).

Videregivelse af oplysninger

Vi kan videregive dine personlige oplysninger til ovenstående formål til:

– Andre selskaber i Bausch + Lomb-koncernen;

– Serviceudbydere i forbindelse med driften af dette website;

– Offentlige myndigheder, statslige kontrolorganer eller andre retshåndhævende myndigheder samt domstole, i den udstrækning lovgivningen kræver eller tillader det, eller hvis det er nødvendigt på grund af en forpligtende kendelse;

– Andre tredjeparter i forbindelse med omstrukturering af et selskab, salg eller overdragelse af aktiver, fusion eller tvungen afgivelse af kapitalinteresser for Bausch + Lombs vedkommende eller for et eller flere af vores datterselskaber eller associerede selskabers vedkommende.

Ved videregivelse af dine personlige oplysninger til enheder i lande uden for EØS, Storbritannien eller Schweiz, som ikke har et tilsvarende niveau af databeskyttelse, vil vi sørge for kontraktlige garantier i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslov. Du kan bruge nedenstående kontaktoplysninger, hvis du ønsker mere information.

Datasikkerhed

Vi træffer relevante tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personlige oplysninger mod hændelig eller ulovlig destruktion eller hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

Dine rettigheder

Med forbehold for begrænsninger som følge af gældende lov har du ret til at anmode os om indsigt i dine personlige oplysninger samt berigtigelse og sletning af oplysningerne og om ophør af dine personlige oplysningers bearbejdning og portabilitet og om, at de ikke bruges til automatisk individuel beslutningstagning. Sådanne anmodninger kan stiles til nedenstående kontakter.

Dataintegritet

Vi træffer rimelige foranstaltninger til at sikre, at de personlige oplysninger, vi indsamler, er relevante til de formål, de skal bruges til, og at de personlige oplysninger er pålidelige til den tilsigtede anvendelse og er nøjagtige, komplette og aktuelle. I nogle tilfælde er vi dog afhængige af, at den enkelte bruger selv opgiver og vedligeholder nøjagtige personlige oplysninger. Du har ansvaret for at sikre, at dine personlige oplysninger er opdaterede og nøjagtige, når du giver dem til os, og når du får værktøjerne til at vedligeholde dine oplysninger.

Opbevaring af personlige oplysninger

Vi opbevarer kun personlige oplysninger så længe, vi skal gøre det ifølge gældende lov(e), eller så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, der beskrives ovenfor.

Kontakt os

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, eller du har spørgsmål vedrørende denne persondatapolitik eller vores databeskyttelsespraksis, kan du kontakte os på: DPO@bausch.com.

Hvis du har betænkeligheder eller ønsker at klage over anvendelsen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesmedarbejder på: DPO@bausch.com .

Hvis du mener, at din klage ikke er håndteret godt nok, kan du have ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden for databeskyttelse i dit land.